De Friese eredivisionist Aris Leeuwarden bezoekt veel scholen in Leeuwarden en omstreken om het basketball te promoten.

Agenda 2013

maart

1 Prins Constantijn, Leeuwarden groep 8 (1 clinics)
1 Ids Wiersema skoalle, Brandgum groep 8 (1 clinic)
8 Toermalijn, Franeker groep 8 (1 clinic)
12 St. Bonifatiusschool, Dokkum groep 8 (1 clinic)
12 CBS De Rank, Deinum groep 8 (1clinics)
13 CBS de Fugelsang, Berlikum groep 8 (2 clinics)
13 CBS de Tarissing, Oudehaske groep 8 (2 clinics)
13 Fjourhoeke, Ternaard groep 8 (1 clinic)
22 OBS Hurdegaryp, Hardegarijp groep 8 (2 clinic)
22 De Winde, Hardegarijp groep 8 (2 clinics)