BT3 2014 te Groningen

Rayon Noord start bij voldoende deelneemers/sters in januari 2014 weer met de opleiding Basketbaltrainer 3 (BT3) in Groningen.

Klik hier voor informatie en registratie Basketball Trainer 3 (BT3).

Randvoorwaarden voor deelname

Voorwaarde voor deelname is dat je binnen je eigen club een praktijkbegeleider zoekt (trainer/coach met een basketballdiploma).
De taak van een praktijkbegeleider is als volgt:

  • Een praktijkbegeleider helpt de cursist bij het ontwikkelen van de benodigde vaardigheden. Hij observeert, geeft feedback over het handelen van de cursist, geeft het goede voorbeeld en adviseert indien nodig. Hij begeleidt de cursist bij het uitvoeren van praktijkopdrachten. De praktijkbegeleider beheerst zelf de vaardigheden die de cursist nog wil ontwikkelen.

Naast de praktijkbegeleider wordt vanuit de NBB een leercoach aangesteld.
De rol van leercoach is als volgt:

De Leercoach begeleidt de cursist bij het verzamelen van de benodigde competenties. Hij gaat samen met de cursist na welke competenties er nog ontbreken voor het behalen van de Proeve van Bekwaamheid en hoe die te ontwikkelen zijn. De Leercoach is de kritische sparring partner van de cursist. Hij bewaakt het proces dat ervoor zorgt dat de cursist zich ontwikkelt tot een betere trainer/coach. De Leercoach doet dit o.a. door bij de cursist zelf te laten nadenken over het eigen handelen.

Kosten deelname BT3

  • Cursusgeld: € 450
  • PvB-gelden: € 225
  • Intake: € 50 (wordt gefactureerd als je niet gaat deelnemen aan de opleiding, maar alleen op intake-gesprek komt)

 

Workshops BT3 2014

 1: Sportgezondheids- en conditieleer (3,5 uur, praktijk)
 2: Sportgezondheids- en conditieleer (3,5 uur, praktijk)
 3. Intervisiebijeenkomst (4 uur, theorie)
 4: Les- en leidinggeven/conflicthantering etc.
     (3,5 uur, praktijk)
 5: Leertheoriëen en begeleidingsopvattingen
     (3,5 uur, theorie)
 6: Verdieping van de Fundamentals (3,5 uur, praktijk)
 7: Offense (3,5 uur, praktijk)
 8: Defense (3,5 uur, praktijk)
 9: Specifieke basketbal items (3,5 uur, praktijk)
10: Coaching, sportpsychologie (3,5 uur, theorie)
11: Intervisie-bijeenkomst (4 uur, theorie)