In 2010 is de belijning van het basketbalveld op een aantal belangrijke punten gewijzigd. De wijzigingen hebben met name betrekking op de driepuntslijn en het beperkte gebied (de 'bucket'). De beschikbare informatie over de nieuwe belijning is redelijk summier en spitst zich toe op het veld met de afmetingen van 28x15 (het zogenaamde 'centre court').

Over velden met de afmetingen 26x14 en 24x13 bestond nog veel onduidelijkheid, wat ook bleek ook uit de vele vragen die hierover werden gesteld. Oorspronkelijk werd aangegeven dat velden kleiner dan 28x15 niet aangepast hoefden te woren, maar aangezien dergelijke velden binnen ons Rayon veel voorkomen is besloten een document op te zetten wat ook over deze velden meer duidelijkheid verschaft.

Document nieuwe belijning NBB Rayon Noord
Basketballveld 28 x 15
Basketballveld 26 x 14
Basketballveld 24 x 13

DWG-bestanden zijn op aanvraag beschikbaar.

 

Meer informatie nodig? Neem dan contact op met de NBB (voor landelijke competities) of de Rayon Wedstrijd Commissie (voor rayon- en kerncompetities).