Rayon Wedstrijd Commissie (RWC)

Ondersteuning vanuit Rayonbureau:

 • Tom Heite,  tel. 050-5718121 (tussen 10:00 en 12:00 uur)
Rayon Scheidsrechters Commissie (RSC)
Rayon Commissie Opleiding en Talentontwikkeling (RCOT)
 • VACATURE, voorzitter
 • Ben Wiersema, trainersopleidingen, tel. 06-2189 4242
 • Ivo Buderman, coördinator Rayonselecties, tel. 06-8167 9704
Rayon Commissie Communicatie en Promotie (RCCP)
Rayon Dispensatie Commissie (RDC)
 • Hans Kastermans (namens bestuur Rayon Noord)
 • Gerrit Heuker (lid)
 • Alida Jans (administratief lid)
Rayon Financiële Commissie (RFC)
 • Curt Spanier
 • J. Visser
 • Jan Kamman
Rayon Protest Commissie (RPC)
 • Martin Kuipers
 • Eric Diepeveen
 • A. Rommelse
Rayon Reglementen Commissie
 • voorzitter/secretaris
 • Eric Diepeveen
 • Hans Kastermans