Herstart Minicommissie

Medio 2010 hebben de verenigingen Menhir, Oaters, Dyna’75, Celeritas-Donar en Flying Red gesproken over de herstart van een minicommissie binnen Rayon Noord. Uit deze eerste contacten is de Werkgroep Stimulering en Talentontwikkeling RCOT Rayon Noord voortgekomen.

Met het verdwijnen van de bestaande commissie zijn de taken versnipperd geraakt over meerdere commissies en personen. De leeftijdsgroepen U8, U10 en U12 hebben hierdoor geen echte plaats meer binnen ons rayon. Er bestaat een duidelijke behoefte aan een nieuwe minicommissie die de regie weer in handen neemt. Besloten is een breed overleg te organiseren om e.e.a. te bespreken en te komen tot een nieuwe minicommissie. Dit overleg staat gepland voor zaterdag 25 september van 13.00 – 14.30 uur in Sportstad Heerenveen, tijdens de eerste van drie Dunker on Tour dagen binnen Rayon Noord.

Doel bijeenkomst

  • Komen tot een nieuw in te stellen minicommissie
  • Informatie uitwisselen over zaken die gaan spelen tijdens het nieuwe seizoen
  • Peanuttoernooien

Opzet

  • Het in kaart brengen van alle peanuttoernooien binnen Rayon Noord, zodat jonge, beginnende spelers veelvuldig de mogelijkheid krijgen peanutbasketball te spelen
  • Benoemen van contactpersonen voor de competities Friesland en Groningen/Drenthe
  • Benoemen van een coördinator voor afstemming met de verenigingen en het rayon over opleidingen BT1 en eventuele coach- en spelersclinics

NNK

  • Het NNK valt onder regie van de commissie, inclusief afspraken en afstemming over deelname
  • De uitvoering en de lokale coördinatie komen op het bordje van de vereniging die het NNK organiseert
  • Uitgangspunt moet zijn dat het NNK conform de NK’s wordt gespeeld.

 

Peanut basketball is een spelvorm die helemaal is aangepast aan jonge basketballers. De bal is kleiner, de baskets hangen laag en het speelveld beslaat de helft van een normaal veld. Beide teams staan met drie spelers in het veld, waardoor elke speler aan de bal komt en voldoende ruimte heeft om een actie te maken. De wedstrijden worden in toernooivorm gespeeld met een aangepaste speeltijd.

Laagdrempelig

Groot voordeel van peanutbasketball is de laagdrempeligheid: je hebt maar 4 of 5 spelers nodig voor een team en gezien de simpele speelvorm kan een enthousiaste ouder prima als begeleider/coach fungeren.

Peanuttoernooien

Verenigingen met peanutteams organiseren verspreid over het seizoen beurtelings een toernooi. Op deze manier is de organisatie te overzien en blijven de kosten binnen de perken.