Klik hier voor alle standen en uitslagen in ISS. Klik op Run en vul op het volgende scherm bij Gebruiker en Wachtwoord het woord uitslag in.

Een zeer beknopte handleiding voor dit ISS-onderdeel vind U door hier te klikken.

Let wel, niet alle browsers werken hiermee. Aanbevolen wordt Internet Explorer.

De uitslagen van alle wedstrijden in de klassen HS-1, DS-1, HS-2A, HS-2B, DS-2, HS-3A en HS-3B moeten datzelfde weekend in ISS-Online worden ingevoerd voor zondag 12:00 uur. Voor wedstrijden die pas na zondag 12:00 uur zijn afgelopen, is dat natuurlijk niet mogelijk. De uitslagen van dergelijke wedstrijden moeten binnen 3 uur na afloop van de wedstrijd zijn ingevoerd in ISS-Online.

U wordt vriendelijk verzocht om óók de uitslagen van alle andere wedstrijden in te voeren in ISS-Online

LET  OP

Wanneer U een uitslag invoert in ISS-Online en daarna op de knop "Opslaan" klikt, dan is die uitslag niet op hetzelfde ogenblik verwerkt in de centrale ISS-database.
Zodra de uitslag is verwerkt in de centrale ISS-database, dan is dat te zien aan de gekleurde balk aan de linkerkant van het scherm: die moet dan op de regel met die wedstrijd de kleur groen vertonen (om dat goed te kunnen zien, moet U op een andere regel gaan staan, want anders ziet U alleen maar de oranje kleur die aangeeft dat U die regel heeft geselecteerd).

Wanneer U op de knop "Opslaan" klikt, dan wordt de ingevoerde uitslag verzonden naar de centrale ISS-database, en het vakje in de gekleurde balk aan de linkerkant van die regel krijgt de kleur paars/roze. Zodra de ingevoerde uitslag is verwerkt in de centrale ISS-database, wordt achter de schermen een seintje teruggestuurd naar Uw PC, en krijgt het vakje in de gekleurde balk aan de linkerkant van die regel de kleur groen. Dan pas weet U zeker, dat de door U ingevoerde uitslag is verwerkt in de centrale ISS-database. Anders moet U even geduld hebben (hoe lang, hangt af van de drukte op de ISS-server - helaas worden veel uitslagen pas op het allerlaatste moment ingevoerd, waardoor het rond 12:00 uur nogal druk is).
 

Verklaring gebruikte codes bij uitslagen

[1] = team niet opgekomen
[2] = opstellen niet gerechtigde speler
[3] = geen spelerskrt/legitimatie
[4] = geen scheidsrechters thuis club
[5] = staken door schuld
[6] = beslissing R.W.C.
[7] = uitspraak Rayon Protest Cie
[8] = minder dan 2 spelers over
[9] = jury niet(tijdig) aanwezig
[10] = ontbreken wedstrijdmateriaal
[11] = spelen zonder teamopgave
[12] = niet op vastgest. datum gespeeld
[13] = sheet niet(tijdig)ontvangen
[14] = wedstrijd niet uitgespeeld
[15] = geen reservetenue
[16] = geen sheet ontvangen
[17] = geen scheidsrechters
[18] = uitslag niet doorgebeld
[19] = onvoldoende teamgebonden scheidsrechters geleverd

Overige codes

ANO = team A (thuisploeg) niet opgekomen
BM = Buiten mededinging
BNO = team B (bezoeker) niet opgekomen
VR = Verlies van Kampioensrechten
TR = Team terug getrokken door de vereniging
x = Aantal keren niet opgekomen
* = Aantal keren niet opgekomen na 1 maart (2 wedstrijdpunten aftrek)