Rayonselecties U14 en U15

Om voor een Rayonselectieteam in aanmerking te kunnen komen, moet je in het algemeen aantoonbaar meer dan twee maal per week trainen. Dit kan bijvoorbeeld bij de eigen vereniging, de basketballscholen te Heerenveen of Leeuwarden of het RTC in Groningen. Er worden wel eisen gesteld aan het niveau van de trainingen.

Rayonselecties

Tussentijdse instroming is altijd mogelijk. Je kunt in overleg (via het Rayonbureau, mevrouw Alida Jans) tijdens een training je vaardigheden tonen.

Rayontrainers 2013

Meisjes U14: Hielke van Dijk
Meisjes U15: Klaas Stoppels
Jongens U13: Anne van Dijk en Harrie Meinders
Jongens U15: coaches Martin Dekkinga en Michel Houttuin, assistent coach Rik Cremer

Trainingstijden basketballscholen

  • De basketballschool RTC Noord traint elke zondag van 10.00 – 11.30 uur in Sporthal Vinkhuizen.
  • De basketball school Heerenveen traint vrijdags van 18.00 – 20.00 uur in de sporthal van het OSG Sevenwolden, locatie Fedde Schurer, Schans 100, 8441 AE Heerenveen.

Zowel de basketballscholen als het RTC Noord zijn geheel onafhankelijke opleidingsinstituten; er bestaat geen enkele binding met Rayon Noord. Ook voor de rayonselecties geldt dat er geen enkele binding is met eerder genoemde instituten. De aangestelde rayontrainers werken onder verantwoordelijkheid van Rayon Noord.

Talentcup en rayontrainingen

De rayonselecties spelen ieder kalenderjaar vier toernooien, twee voor de zomervakantie en twee na de zomervakantie. Vooraf aan elk toernooi trainen de rayonselecties twee maal onder leiding van de rayontrainers. Op basis van de verrichtingen tijdens de Talent Cups nodigen de trainers van de nationale selecties spelers uit voor de Talent Herkenningsdagen. Uit deze groep worden spelers gekozen voor de nationale selecties.

Elk rayon (Noord, Noord-Holland, Zuid, West en Oost) organiseert één toernooi op eigen bodem. Elk team speelt vier toernooien mee; de rayons zijn beurtelings eenmaal vrij.

Talent Cups 2014 Verslag Foto's
10 februari, Amsterdam VU15, MU15 MU15
     
Uitslagen Talent Cups 2013
  Foto's
27 oktober 2013    
16 november 2013   klik hier