De basketballontwikkeling binnen Rayon Noord verkeert in een ware stroomversnelling. Denk hierbij aan de start van het Regionaal Talenten Centrum Noord te Groningen, het Trainings Centrum Friesland te Heerenveen en de basketballschool te Leeuwarden. Het bestuur van Rayon Noord is blij deze ontwikkeling, die naar verwachting voor een enorme impuls van het basketball in onze regio zal zorgen. Het rayonbestuur ziet daarbij veel kansen voor samenwerking op het gebied van talentontwikkeling, scholing en basketballstimulering.

Talentontwikkeling en rayonselecties

Redelijkerwijs kun je stellen dat elk talent, van elke vereniging, die de wil heeft om beter te worden (dus ook de talenten die om welke reden dan ook niet deelnemen aan RTC Noord of TC Friesland), kan deelnemen aan de zondagschool in Groningen of Leeuwarden of de vrijdagavondschool in Heerenveen. Dit maakt centrale trainingen voor de rayonselecties overbodig en zelfs onwenselijk.

Inspelend op deze ontwikkelingen heeft het rayonbestuur besloten niet langer te kiezen voor rayontrainers en selectietrainingen, maar voor rayoncoaches die pas kort voor de Talentcup hun teams gaan vormen, met als extra selectiecriterium dat de spelers hun wil om te leren moeten laten zien door deel te nemen aan een van de extra trainingsmogelijkheden zoals hierboven genoemd.

De huidige rayonselecties U15 blijven nog meedraaien tot en met december. Die maand wordt in Almere de laatste Talentcup van deze cyclus gehouden, waarbij een selectie plaatsvindt voor de Nederlandse teams U16. De de 50 beste spelers uit alle rayons ontvangen een uitnodiging Op basis van een gezamenlijke training en onderlinge wedstrijdjes bepalen de bondscoaches welke spelers in aanmerking komen voor het Nederlands team.

In januari beginnen we met verjongde rayonselecties aan een nieuwe cyclus voor de Talentcup, die vanaf dat moment gelijk loopt aan het kalenderjaar. Hiervoor worden geen nieuwe selectietrainingen georganiseerd.

Basketballstimulering

Voor een gezond basketballklimaat moeten er aan de onderkant veel leden bij. Dit kun je alleen bereiken door kinderen zo vroeg mogelijk enthousiast te maken voor de sport. Bijvoorbeeld door clinics op scholen, waarbij we graag gebruik willen maken van de mogelijkheden die RTC Noord en TC Heerenveen ons te bieden hebben.

Opleiding

RTC Noord is een bolwerk van goede trainers. Daarbij heeft RTC Noord de ambitie om de deelnemers niet alleen op te leiden als speler, maar ook een scheidsrechter- en trainersdiploma te laten halen. Deze brede opleiding komt uiteindelijk weer ten goede aan het totale basketball in onze regio.

Samenwerking

Al deze aspecten nodigen uit tot een nauwe samenwerking op rayonniveau met RTC Noord en TC Friesland. Te denken valt aan bijvoorbeeld scholing van scheidsrechters of workshops en clinics voor spelers en (aspirant-) coaches. Het bestuur van Rayon Noord gaat op korte termijn om tafel met een vertegenwoordiging van RTC Noord om de mogelijkheden te verkennen en verder uit te werken. Ook wordt contact gezocht met TC Friesland en de basketballschool Leeuwarden.

Basketball Academie Friesland

Per 1 september 2011 is in Groningen een start gemaakt met een Regionaal Training Centrum Basketbal (RTC Basketbal Noord). Talentvolle jeugd uit Groningen, Friesland en Drenthe is uitgenodigd om hiervan deel uit te gaan maken. Ruim 60 basketballers hebben gehoor gegeven aan deze uitnodiging.

De praktijk leert dat een deel van de Friese talenten (samen met de ouders) de stap naar trainen en naar school gaan in Groningen te groot vinden. Friese talenten krijgen daardoor minder de kans zich optimaal te ontwikkelen. Daarom is de animo getoetst om naast RTC Basketbal Noord een Basketbal Academie Friesland te starten. Niet om te concurreren met Groningen, maar juist als aanvulling. Inmiddels hebben zich 55 talenten (20 meisjes en 35 jongens in de leeftijdsgroep 12 – 18 jaar) aangemeld.

Concreet gaat het bij het vormgeven van een Basketbal Academie Friesland om het organiseren, faciliteren en geven van extra trainingen voor talentvolle jeugdleden van de Friese verenigingen. Het Trainingscentrum wil hiervoor zeer intensief en transparant samenwerken met de Friese basketbalverenigingen. Vanzelfsprekend zijn ook jeugdleden uit het zuidwesten van Drenthe welkom (Meppel, Hoogeveen, Emmeloord, Urk, etc.) Op termijn moet dit Trainingscentrum uitgroeien tot een volwaardige Basketbal Academie.

Een werkgroep onder aanvoering van Frans Veltman (Wethouder van sport van de gemeente Gaasterlan-Sleat en voorzitter van de werkgroep) en Tjaard Kloosterboer (Alliantiemanager Olympisch Netwerk Noord Nederland) gaat de Basketball Academie Friesland verder vormgeven. Werkgroepleden zijn Sieta Epema namens de eredivisievereniging Lausalec Aris, Jan van der Werf, Ed Molthof, Erwin Bloeming van Sport Fryslan en Jan de Jong namens de NBB Rayon Noord.

De werkgroep is nu zo ver dat ze hun plannen graag met de basketballverenigingen in Friesland wil delen om daarmee draagvlak te creëren voor vervolgstappen. Deze vervolgstappen moeten nog in 2011 voor een groot deel zijn afgerond, zodat we begin 2012 concrete stappen kunnen maken in het realiseren van een Basketball Academie Friesland.