Op 30-11-2013 werd verspeeld: J18-AC-CK t.w. Assist Jo. U18-1 x Typhoons Jo. U18-1 ( 62 - 61).
Waarop, bijtijds, 'n protest van Typhoons volgde m.b.t. 'n aantal spelmomenten/items.
't Protestgeld werd ook bijtijds door Typhoons aan Rayon Noord voldaan.

Vlotte behandeling & afhandeling hiervan door de R.P.Cie. bleef uit, doordat Erik Diepeveen,
secretaris, door 'n aantal oorzaken hier niet aan toe kon komen en ook nog steeds niet kan.
Dit vindt onze commissie spijtig en ze excuseert zich hiervoor.

Vandaag, 27 februari 2014, had ik hierover telefonisch contact met Tom Heite, onze rayoncom-
petitieleider. Overleg levert vandaag de volgende stand van zaken op:

1. Op 1-02-2014 werd Assist Jo. U18-1 uit de competitie genomen wegens 3 x n.o.

2. Alle tot 1-02-2014 verdiende wedstrijdpunten en uitslagen in relatie tot dit team werden uit de
overzichten verwijderd.

3. De gebruikelijke behandeling & afhandeling door de R.P.Cie. van 't door BV. Typhoons inge-
diende protest vindt daardoor niet plaats.
Het protestgeld - 22,50 euro, zal z.s.m. door de rayonpenningmeester terugbetaald worden.

4. De mening van de R.P.Cie. over de inhoud van dit protest onthouden wij u niet:

a. De terugspeelregel is onjuist door de scheidsrechters toegepast in de laatste minuut. Als
Typhoons balbezit heeft op hun aanvalshelft, kunnen zij alleen terugspelen maken als ze
als laatste de bal op hun aanvalshelft raken en als eerste op hun verdedigingshelft en er
sprake is van balbezit van dat team. Dit is zoals in de bijlage van Typhoons wordt omschre-
ven niet het geval. Aan de eerste voorwaarde wordt namelijk niet voldaan ( Assist raakt als
laatste de bal, of Assist balbezit heeft of niet is totaal niet relevant.)

Bovendien moet de scheidsrechter rustig en zakelijk blijven communiceren en niet in de
emotie schieten.

b. Zoals omschreven: de scheidsrechter neemt een slechte positie in. Toch kun je hier niet
voor protesteren; het blijft een kwestie van waarnemen.

c. Hier had een Technische Fout (B-fout) op naam van de coach gegeven moeten worden,
omdat vervangers niet het speelveld mogen betreden en daarmee de voortgang van de
wedstrijd belemmeren. Natuurlijk mogen ze even opstaan om te juichen, maar ze moeten
dit buiten het veld en binnen het spelersbankgebied doen en daarna direct weer gaan zit-
ten.

d. Geen van beide scheidsrechters is bevoegd een beslissing van zijn of haar collega te ne-
geren of in twijfel te trekken. In deze situatie had de hoofdscheidsrechter zijn collega in de
gelegenheid moeten stellen om zijn eigen fout te herstellen en Typhoons de bal moeten toe-
kennen voor een inworp en niet zijn collega op zijn fout wijzen en vervolgens het spel her-
vatten door te doen alsof er toch een overtreding van de terugspeelregel is gemaakt.
De tweede scheidsrechter dient onpartijdig te zijn ( en mag dus niet alleen bij scores en mooi-
e acties van de thuisploeg klappen enz.) , moet een neutrale kleur tenue dragen en al hele-
maal geen muts !

e. Wat daarna nog gemeld wordt is natuurlijk heel triest qua inhoud.